Privacy Policy

1. Verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijke instantie is:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH
Karl-Legien-Straße 194a
D-53117 Bonn
Duitsland

E-mail: info@weerenradar.nl
Telefoon: +49 228 55937-998
Telefax: +49 228 55937-80

2. doel

Wij, de WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH (kort: WetterOnline), nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. We willen u graag informeren over of en welke van uw gegevens we verzamelen, verwerken en gebruiken. Onze verplichting om dit te doen vloeit voort uit het Duitse Telemediengesetz (TMG) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gegevensbeschermingsverklaring voor het gebruik van onze apps (WetterOnline-app, RegenRadar-app) wordt nu hieronder weergegeven.

3. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie bevatten over de persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een bepaalde of identificeerbare klant. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, uw woonadres, uw geslacht, uw geboortedatum, uw leeftijd, uw telefoonnummer, uw e-mailadres of uw IP-adres. Deze opsomming is niet uitputtend en is alleen bedoeld om u te laten zien wat onder het begrip persoonsgegevens kan vallen.

4. Welke gegevens we van u verzamelen, verwerken of gebruiken

4.1 Verzameling en gebruik van locatiegegevens

In onze apps heeft u de mogelijkheid om weerinformatie voor uw specifieke locatie te krijgen. Hiervoor moet de plaatsbepaling in uw mobiele besturingssysteem worden geactiveerd. Als deze geactiveerd is en u een van de bovengenoemde apps voor de eerste keer opstart, vraagt ​​de app u toegang te verlenen tot de locatiegegevens. Uw bevestiging zal ertoe leiden dat de app permanent toegang heeft tot uw locatiegegevens. U kunt de toegang van de betreffende app tot uw locatie op elk gewenst moment uitschakelen in de bijbehorende instellingen van uw mobiele toestel. Als u de app toegang geeft tot uw locatiegegevens, verzendt uw mobiele apparaat uw locatie naar ons binnen de radiocel waarin u zich op dat moment bevindt. Als uw mobiele apparaat een GPS-ontvanger heeft, worden deze locatiegegevens ook naar ons verzonden. De locatiegegevens zijn afgerond op 0,001 ° (wat overeenkomt met ongeveer twee tot drie kilometer), wij weten dus niet wat uw exacte locatie is.

5. Welke gegevens derden van u verzamelen, verwerken of gebruiken

5.1 Op gebruik gebaseerde online advertenties

Hieronder willen we u informeren over de persoonlijke gegevens die onze advertentiepartners verzamelen, verwerken en gebruiken:

5.1.1 Gegevensverzameling in onze apps

In onze gratis apps laten we advertenties zien. In het kader van deze advertentieweergave worden persoonlijke gegevens verzameld of gebruikt. Tijdens de advertentieweergave gebruiken wij en onze adverteerders IP-adres, anonieme ID's (Advertising-ID) en apparaatinformatie (besturingssysteem of versie, apparaat-ID en taal), evenals de informatie vermeld onder 4.1 om relevante advertenties voor u weer te geven.

5.1.2 Wie onze advertentiepartners zijn en hoe u bezwaar kunt maken tegen het verzamelen van gegevens over op gebruik gebaseerde online advertenties door onze advertentiepartners

De volgende advertentiepartners zijn verantwoordelijk voor de gegevensverzameling voor de levering van unsergebaseerde online advertenties:

Verberg lijst van partners

De verwerking van persoonsgegevens (IP-adres, cookies, apparaat-ID's) vindt plaats op basis van uw toestemming (in de zin van art. 6 lid 1 lit. a AVG) of, indien van toepassing, op de wettelijke basis van legitiem belang (Art. 6 alinea 1 letter f) AVG).

WetterOnline neemt deel aan het IAB Europe Transparency & Consent Framework en houdt zich aan de specificaties en richtlijnen daarvan. WetterOnline gebruikt het toestemmingsbeheerplatform met het identificatienummer 6.

U kunt de gepersonaliseerde advertenties en de bijbehorende gegevensverzameling en -verwerking aanpassen of intrekken via de instellingen voor gegevensbescherming.

5.2 Verzameling, verwerking en gebruik van gegevens in de meetprocedure van INFOnline

Onze applicatie gebruikt de meetmethode ("SZMnG") van INFOnline GmbH (https://www.INFOnline.de) om statistische parameters (page impressions, visits, technische client) te bepalen over het gebruik van onze aanbiedingen. Het doel van de gebruiksmeting is om de gebruiksintensiteit, het aantal gebruik en gebruikers van onze applicatie en hun surfgedrag - op basis van een uniforme standaardprocedure - statistisch vast te stellen en zo marktbreed vergelijkbare waarden te verkrijgen. Voor alle digitale aanbiedingen die lid zijn van deInformationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW - http://www.ivw.eu) of de Studien der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (agof - http://www.agof.de), worden de gebruiksstatistieken regelmatig verwerkt door agof en de Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse eV (agma - http://www.agma-mmc.de) om reeksen te creëren en gepubliceerd met de prestatiewaarde "Unique User" en door de IVW met de prestatiewaarden "Pagina-impressie" en "Bezoeken". Deze bereiken en statistieken kunnen op de respectievelijke websites worden bekeken.

5.2.1 Basis voor gegevensverwerking

De meting met INFOnline Measurement (pseudoniem systeem: IOMp) door INFOnline GmbH vindt plaats als onderdeel van een gebruiksmeting met toestemming van artikel 6 lid 1 sub a AVG.

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is het creëren van digitale prestatiewaarden (page impressions, visits en technische client) voor het maken van statistieken.

De statistieken worden benodigd om het gebruik van ons aanbod te begrijpen en te documenteren.

5.2.2 Type gegevens

De gegevens die met INFOnline Measurement worden verzameld, maken het niet mogelijk een gebruiker als persoon te identificeren vanwege de soorten gegevens en de hoeveelheid gegevens. Er worden meetbibliotheken gebruikt die bij het oproepen van de app (client) automatisch de benodigde meetsensoren voor anonieme (IOMB) en/of pseudonieme gegevensverwerking (IOMP) integreren en uitvoeren om de kengetallen te bepalen.

In de anonieme censusprocedure (IOMb) is geen verwerking van persoonlijk identificeerbare informatie vereist, ook niet van het IP-adres. Die wordt volledig uit de communicatie en verwerkingsprocedure gehaald. Bovendien voorkomt een communicatie-interface, het zogenaamde 'serviceplatform', als meeteindpunt, de uitwisseling van het IP-adres van de gebruiker met de INFOnline-systemen als onderdeel van de INFOnline-meting. Het IP-adres als persoonsgegeven wordt verworpen in het censusproces op het serviceplatform voordat het meetverzoek naar INFOnline wordt verzonden. Er is ook geen bepaling van de geolocatie met behulp van een IP-adres. De dataset die tijdens de censusprocedure wordt gegenereerd, is een pure PI-gegevensverzameling.

Met de gepseudonimiseerde meetmethode (IOMP) worden met de meetlibrary de volgende gegevens verzameld, die een persoonlijke referentie hebben volgens EU-AVG:

IP-adres: Op internet heeft elk apparaat een uniek adres, het zogenaamde IP-adres, nodig om gegevens te verzenden. De minimaal korte opslag van het IP-adres is technisch noodzakelijk vanwege de manier waarop internet werkt. De IP-adressen worden vóór elke verwerking met 1 byte ingekort en alleen verder anoniem verwerkt. De onverkorte IP-adressen worden niet opgeslagen of verwerkt.

Een willekeurig gegenereerde client-ID: om computersystemen te herkennen, maakt de bereikmeting gebruik van unieke identificatiecodes van het eindapparaat of een handtekening die wordt gemaakt op basis van verschillende automatisch verzonden informatie van uw apparaat. Een meting van de gegevens en de daaropvolgende toewijzing aan de respectievelijke identifier is mogelijk ook mogelijk als u andere applicaties oproept die ook het pseudonieme meetproces van INFOnline GmbH gebruiken. De volgende unieke identificatiegegevens kunnen als hash aan INFOnline GmbH worden doorgegeven:

Advertising-Identifier

Installatie-ID

Android-ID

Vendor-ID

Persoonlijke gegevens in de zin van de EU AVG worden alleen gebruikt voor metingen voor zover een bibliotheek/SDK wordt gebruikt voor een gebruiker die een individueel IP-adres en een willekeurig gegenereerde client-ID heeft gekregen voor het oproepen van app-inhoud. De pseudonieme meting (IOMp) wordt alleen uitgevoerd als er een positieve toestemming is van de gebruiker van het Consent Management Platform (CMP).

5.2.3 Gebruik van gegevens

De meetmethode die INFOnline GmbH in deze app gebruikt, bepaalt de gebruiksgegevens. Dit wordt gedaan om de prestatiewaarden page-impressions, visits en client te verzamelen.

Geolokalisatie: App-gebruik wordt uitsluitend op basis van het geanonimiseerde IP-adres en alleen tot op het geografische niveau van de deelstaten/regio's aan de locatie van de oproep toegewezen. Uit de aldus verkregen geografische informatie kunnen in geen geval conclusies worden getrokken over de specifieke woonplaats van een gebruiker.

Samenvoegen van gebruiksgegevens tussen aanbiedingen: de gebruiksgegevens van een technische klant (bijv. een browser op een apparaat) worden over applicaties heen samengevoegd en opgeslagen in een database.

5.2.4 Opslagduur van de gegevens

Het volledige IP-adres wordt niet opgeslagen door INFOnline GmbH.

Het IP-adres wordt alleen gebruikt om de datapakketten te ontvangen en wordt dan met 1 byte ingekort. In het censusproces wordt het verkorte IP-adres verworpen, in het pseudonieme proces wordt het maximaal 60 dagen opgeslagen. In het pseudonieme proces worden de gebruiksgegevens in combinatie met de unieke identifier voor maximaal 6 maanden opgeslagen.

5.2.5 Gegevenstransfer

Zowel het IP-adres als het verkorte IP-adres wordt niet doorgegeven.

5.2.6 Meer informatie

Meer informatie over gegevensbescherming in het meetproces vindt u op de website van INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), die het meetproces in werking stelt.

5.3 Verzameling, verwerking en gebruik van gegevens met Google Analytics

Om het gedrag van gebruikers te analyseren, gebruikt deze app Google Analytics, de analysediensten van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

De informatie over het gebruik (type en versie van uw apparaat, het besturingssysteem, de bezochte site, datum en tijd van uw bezoek, de schermresolutie en het gebruikte IP-adres) wordt verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten (VS) en daar opgeslagen. We willen erop wijzen dat we het IP-adres anoniem maken voor de verzending. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt een volledig IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In onze naam gebruikt Google de verzonden informatie om uw gebruik van onze app te beoordelen, om rapporten over de activiteiten samen te stellen en om verdere services te verlenen in verband met het gebruik. Google kan ook informatie aan derden verstrekken, indien wettelijk vereist of als derden de informatie namens Google verwerken. In geen geval zal Google uw IP-adres koppelen aan andere Google-gegevens.

Bovendien gebruiken we de advertentiefuncties van Google Analytics. Door middel van deze functies is het mogelijk om anoniem uw sociaaldemografische gegevens te verzamelen en te verwerken met behulp van de apparaatspecifieke advertentie-ID.

Door onze app te gebruiken, gaat u akkoord met de verwerking van de gegevens die Google over u verzamelt en de manier van verwerken die hierboven is beschreven. Om te voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt en verwerkt in deze app, kunt u zich afmelden voor dit privacybeleid door de optie "Anonieme gebruiksgegevens verzenden" uit te schakelen.

5.4 Verzameling, verwerking en gebruik van gegevens met Firebase Analytics

Om het gedrag van gebruikers te analyseren en Firebase Cloud-Messaging-Services te integreren, gebruikt onze app de services van Firebase Analytics.

De Firebase-SDK (Software Development Kit) verzamelt informatie over de app-versie, het type apparaat, de versie van het besturingssysteem, het tijdstip van installatie van de app en de leeftijd, het geslacht en de groepen van de gebruiker van belang. Bovendien verzamelt Firebase SDK door middel van verdere activiteiten informatie tijdens het gebruik van de app. De gebeurtenisgestuurde gegevensverzameling van Firebase-SDK's wordt geactiveerd door activiteiten zoals de installatie en het starten van de app, updates, herinstallatie, update van het besturingssysteem, verwijdering van app-gegevens, app-crashes en in-app aankopen, evenals als de ontvangst, het uithalen en het openen van push-berichten en het openen en bijwerken van de app door middel van een dynamische link. Voor elk van deze evenementen wordt het aantal bezoeken, het aantal gebruikers dat de gebeurtenis activeert en, indien beschikbaar, de waarde van de gebeurtenissen verzameld. Om de apparaten te identificeren, gebruikt Firebase-SDK de apparaatspecifieke advertentie-ID.

Door onze app te gebruiken, gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens verzameld door Firebase en de verzameling van gegevens voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. Als u het verzamelen en gebruiken van gegevens door Firebase Analytics in deze app wilt verbieden, moet u de optie "Verzend anonieme gebruiksgegevens" onderaan deze verklaring voor gegevensbescherming uitschakelen.

5.5 Verzameling, verwerking en gebruik van gegevens bij gebruik van de Facebook SDK

In deze app integreren we zogenaamde Facebook-SDK's. Deze software maakt een follow-up mogelijk van het type advertentiecampagne op Facebook dat gebruikers ertoe aanzet om onze app te downloaden. Daartoe verzenden we naar Facebook de apparaatspecifieke advertentie-ID, de app-versie en de informatie dat de app is gestart of geannuleerd.

U kunt bezwaar maken tegen de overdracht van de genoemde gegevens naar Facebook in deze app door de optie "Verzend anonieme gebruiksgegevens" uit te schakelen.

5.6 Verzameling, verwerking en gebruik van gegevens bij gebruik van Facebook Custom Audience

Op onze pagina's hebben we remarketingtags van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd, gevestigd op 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS. Deze dienen voor statistische doeleinden en voor marktonderzoek. Met behulp van de verkregen gegevens kunnen wij onze Facebook-activiteiten beter vormgeven en bijvoorbeeld alleen voor bezoekers van onze website posts of advertenties tonen. Als u onze pagina's bezoekt, wordt via de remarketingtags een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt dan de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Facebook kan dan het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. De op deze manier verkregen informatie kan worden gebruikt om Facebook-advertenties weer te geven. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook .com/about/privacy/. Als u geen gegevensverzameling via Custom Audience wilt, kunt u Custom Audiences hier uitschakelen.

5.7 Verzameling, verwerking en gebruik van gegevens bij gebruik van Batch

Onze applicatie gebruikt de Batch-service om pushberichten te verzenden. De aanbieder is IMEDIAPP SA (batch.com), 43 rue Beaubourg, 75003 Parijs, Frankrijk.

De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG) voor het verzenden van push-berichten of op basis van onze legitieme belangen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) bij het optimaliseren van onze pushberichten. Batch ontvangt van ons voor het verzenden van pushmeldingen

een gepseudonimiseerd gebruikers-ID,

uw IP-adres,

een push-token,

de status van uw toestemming om al dan niet berichten te ontvangen,

browser- en besturingssysteeminformatie,

geo-gebaseerde informatie en

informatie over de gebruikte versie van Batch, verzonden berichten en gebruiksgedrag.

Batch heeft toegang tot de LocalStorage van de browser. Tegelijkertijd gebruiken we tools van Batch om het gebruik van de verschillende functies van de app vast te leggen om u via pushberichten een gericht aanbod te kunnen doen.

Met Batch hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (DPA Data Processing Agreement), waarin wij Batch verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen, niet aan derden door te geven en te voldoen aan de bepalingen van de AVG.

Als u de verzamelde gegevens over uw activiteit wilt verwijderen, klikt u hier.

Meer informatie over gegevensverwerking door Batch vindt u op https://batch.com/privacy-policy.

5.8. Verzameling, verwerking en gebruik van gegevens bij het gebruik van Crazy Egg

We gebruiken de webanalysedienst "Crazy Egg" van Crazy Egg Inc., 16220 East Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638, VS in onze apps. Dit stelt ons in staat om de activiteiten en acties van bezoekers van onze website te verzamelen en te verwerken in gepseudonimiseerde gebruikersprofielen om het ontwerp van onze apps te verbeteren en te optimaliseren op basis van de analyse van bezoekersgedrag. Hiervoor worden ook cookies op uw computer geplaatst. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze apps wordt verzonden naar een server van Crazy Egg Inc. in de VS en daar opgeslagen in pseudonieme gebruikersprofielen. De volgende gegevens worden door Crazy Egg verwerkt:

geanonimiseerd IP-adres

bekeken pagina's en bewegingen op deze pagina

Aantal en positie van klikken op links

Browsertype en -versie

Schermgrootte van het gebruikte eindapparaat

Wij hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten op basis van art. 28 AVG in verband met de EU-modelcontractbepalingen met Crazy Egg, waarin Crazy Egg zich ertoe verbindt de gegevens van onze gebruikers te beschermen en te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Crazy Egg gebruikt de verzamelde gegevens uitsluitend namens ons en voor het hier vermelde doel. Er is geen verder gebruik van de gegevens door Crazy Egg of openbaarmaking aan derden. De door Crazy Egg verzamelde gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van onze app-gebruikers opgeslagen.

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van uw toestemming via onze cookiebanner (Artikel 6 (1) (a) AVG).

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens op elk moment intrekken via onze cookiebanner. U kunt ook rechtstreeks bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door Crazy Egg op http:// www.crazyegg.com/opt-out of verhinder de opslag van cookies door een passende instelling in uw browser.

5.9 Verzameling, verwerking en gebruik van gegevens bij gebruik van Contentful

Delen van de inhoud van onze apps worden geleverd via het Contentful Content Delivery Network (CDN) van Contentful GmbH (Ritterstr. 12-14, 10969 Berlijn). Bij toegang tot deze inhoud wordt een verbinding met de servers van Contentful GmbH tot stand gebracht. Het Contentful CDN wordt gebruikt op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met Artikel 6(1)(f) AVG. Uw IP-adres en informatie over de gebruikte browser worden uitsluitend verwerkt voor de genoemde doeleinden en om de functionaliteit en veiligheid van het Contentful CDN te behouden. De opslagduur van de verwerkte gegevens en verdere informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Contentful GmbH op https://www.contentful.com/legal/privacy-at-contentful/privacy-notice/.

5.10 Verzameling, verwerking en gebruik van gegevens bij het afspelen van on-demand media en livestreams

De app biedt streaming content via partners Akamai Technologies GmbH (Parkring 20 - 22, D-85748 Garching, Duitsland) en THEO Technologies NV (1B Kolonel Begaultlaan, 3e verdieping Leuven 3012, België). Wanneer u een pagina oproept die afspeelapparatuur voor streams aanbiedt, wordt informatie over uw browser en uw IP-adres waarmee u onze site bezoekt, verzonden naar de servers van de bovengenoemde providers.

Het gebruik van de Akamai CDN en de streamingdienst van THEO Technologies NV is gebaseerd op onze legitieme belangen overeenkomstig artikel 6(1)(f) AVG. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Akamai Technologies GmbH op https:// www.akamai.com/de/de/privacy-policies/ en THEO Technologies NV op https://www.theoplayer.com/terms.

6. Rechten van de betrokkene

De betreffende persoon heeft de volgende rechten:

Recht op informatie (Art. 15 AVG)

Recht op wijziging (Art. 16 AVG)

Recht op contradictie (Art. 21 AVG)

Recht op verwijdering (Art. 17 AVG)

Recht op beperking van verwerking (Art. 18f. AVG)

Recht op gegevensportabiliteit (Art. 20 AVG)

Voor vragen van deze aard kunt u contact opnemen met datenschutz@wetteronline.de. Houd er a.u.b. rekening mee dat we ervoor moeten zorgen dat het daadwerkelijk de betrokken persoon is.

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt contact opnemen met de instantie voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor uw woonplaats of de gegevensbeschermingsautoriteit die voor ons verantwoordelijk is (Commissaris voor gegevensbescherming en informatievrijheid Noord-Rijnland-Westfalen, postbus 20 04 44, D-40102 Düsseldorf, Duitsland).

7. Regelmatige update van dit privacybeleid

De wettelijke kadervoorwaarden voor ons als dienstverlener zijn uiteraard onderhevig aan veranderingen en aanpassingen. Voor deze wijzigingen en aanpassingen moet deze Privacykennisgeving van tijd tot tijd mogelijk bijgewerkt worden. We informeren u daarom over eventuele wijzigingen.

8. Contact

Als u contact met ons wilt opnemen kunt u ons bereiken via:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH
Karl-Legien-Straße 194a
D-53117 Bonn
Deutschland

E-mail: info@weerenradar.nl
Telefoon: +49 228 55937-998
Telefax: +49 228 55937-80