Privacy Policy

Geachte gebruiker,

Wij, de WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH (kort: WetterOnline), nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. We willen u graag informeren over of en welke van uw gegevens we verzamelen, verwerken en gebruiken. Onze verplichting om dit te doen vloeit voort uit het Duitse Telemediengesetz (TMG) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

We bieden onze diensten aan op verschillende platforms (web, mobiel internet, app). Op wetteronline.de kunt u hier het algemene privacybeleid vinden dat van toepassing is op al onze aanbiedingen. Het aanvullende privacybeleid voor het gebruik van onze apps (WetterOnline-app, RegenRadar-app) staat hieronder vermeld.

1. Verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijke instantie is:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH

Karl-Legien-Straße 194a

D-53117 Bonn

Duitsland

E-Mail: info@wetteronline.de

Telefoon: +49 228 55937-989

Telefax: +49 228 55937-979

2. Welke gegevens we van u verzamelen, verwerken of gebruiken

a) Verzameling en gebruik van locatiegegevens

In onze apps heeft u de mogelijkheid om weerinformatie voor uw specifieke locatie te krijgen. Hiervoor moet de plaatsbepaling in uw mobiele besturingssysteem worden geactiveerd. Als deze geactiveerd is en u een van de bovengenoemde apps voor de eerste keer opstart, vraagt ​​de app u toegang te verlenen tot de locatiegegevens. Uw bevestiging zal ertoe leiden dat de app permanent toegang heeft tot uw locatiegegevens. U kunt de toegang van de betreffende app tot uw locatie op elk gewenst moment uitschakelen in de bijbehorende instellingen van uw mobiele toestel. Als u de app toegang geeft tot uw locatiegegevens, verzendt uw mobiele apparaat uw locatie naar ons binnen de radiocel waarin u zich op dat moment bevindt. Als uw mobiele apparaat een GPS-ontvanger heeft, worden deze locatiegegevens ook naar ons verzonden. De locatiegegevens zijn afgerond op 0,025 ° (wat overeenkomt met ongeveer twee tot drie kilometer), wij weten dus niet wat uw exacte locatie is.

b) Betaalde versie

Door de aankoop van de Pro-versie, heeft u de mogelijkheid om onze apps zonder advertenties te gebruiken. Bij de aanschaf van de Pro-versie slaan we alleen een ID van uw toestel en de aankoopdatum op.

c) in-app-aankopen

Via een in-app-aankoop heeft u de mogelijkheid om onze apps zonder advertenties te gebruiken. Bij de in-app-aankoop slaan we slechts één apparaat-specifieke ID, de aankoopdatum en de vervaldatum op.

3. Welke gegevens derden van u verzamelen, verwerken of gebruiken

a) Op gebruik gebaseerde online advertenties

Hieronder willen we u informeren over de persoonlijke gegevens die onze advertentiepartners verzamelen, verwerken en gebruiken:

aa) Gegevensverzameling in onze apps

In onze gratis apps laten we advertenties zien. In het kader van deze advertentieweergave worden persoonlijke gegevens verzameld of gebruikt. Tijdens de advertentieweergave gebruiken wij en onze adverteerders IP-adres, anonieme ID's en apparaatinformatie (besturingssysteem of versie, apparaat-ID en taal), evenals de informatie vermeld onder 2.a) om relevante advertenties voor u weer te geven.

bb) Wie onze advertentiepartners zijn en hoe u bezwaar kunt maken tegen het verzamelen van gegevens over op gebruik gebaseerde online advertenties door onze advertentiepartners

De volgende advertentiepartners zijn verantwoordelijk voor de gegevensverzameling voor de levering van unsergebaseerde online advertenties:

Toon lijst van partners

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen en gebruiken van gegevens door onze advertentiepartners. Selecteer hiervoor de bijbehorende link naar de partnerpagina in de bovenstaande lijst en volg de bijbehorende instructies.

b) Verzameling, verwerking en gebruik van gegevens in de meetprocedure van INFOnline GmbH

Onze toepassingen maken gebruik van de zogenaamde „Skalierbares zentrales Messverfahren next Generation“ “ (SZMnG- Scalable Central Measuring Method next Generation” van INFOnline GmbH) voor het bepalen van de statistische gegevens over het gebruik van onze diensten. Doel van deze bereikmeting is het op basis van een uniforme werkwijze statistische gegevens over de intensiteit van het gebruik, het aantal gebruikers van een website en het surfgedrag te bepalen en daarmee voor de markt vergelijkbare gegevens te verkrijgen. Voor web-producten die lid zijn van de Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW - Duits Audit Bureau of Circulation) of deelnemen aan de studies van de Arbeitsgemeinschaft online-Forschung eV (AGOF - Working Group for Online Media Research) worden de gebruikersstatistieken regelmatig door de AGOF en de Arbeitsgemeinschaft Media-analyse e.V. (AGMA - Working Group for Media Analyses) en door de IVW gepubliceerd staan op de respectievelijke websites.

I. Gegevensverwerking

Meting door middel van de SZMnG-meetmethode door INFOnline GmbH vindt plaats met gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6 par. 1 lit. f) AVG. Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is het verzamelen van statistieken voor het vormen van gebruikerscategorieën. De statistieken dienen ons om het gebruik van ons aanbod te begrijpen en te bewijzen. De gebruikerscategorieën vormen de basis voor een op interesses georiënteerde afstemming van reclamemateriaal en reclamemaatregelen. Voor het in de handel brengen van deze applicatie is een gebruiksmeting, die zorgt voor vergelijkbaarheid met andere marktdeelnemers, essentieel. Ons legitieme belang is het gevolg van de economische bruikbaarheid die voortvloeit uit de statistieken en gebruikerscategorieën en de marktwaarde van onze applicatie - ook in directe vergelijking met toepassingen van derden - die uit de statistieken kunnen worden afgeleid. Daarnaast hebben we een legitiem belang om de gepseudonimiseerde gegevens van INFOnline, AGOF en IVW voor marktonderzoek (AGOF, agma) en voor statistische doeleinden (IVW, INFOnline) ter beschikking te stellen. Bovendien hebben we een legitiem belang om de gepseudonimiseerde gegevens van INFOnline te verstrekken voor de verdere ontwikkeling en levering van op interesses gebaseerd reclamemateriaal.

II. Type gegevens

INFOnline GmbH verzamelt de volgende gegevens, die volgens AVG een persoonlijke referentie hebben:

IP-adres: op het internet vereist elk apparaat voor het verzenden van gegevens een uniek adres, het zogenaamde IP-adres. De ten minste tijdelijke opslag van het IP-adres is technisch noodzakelijk vanwege het functioneren van het internet. De IP-adressen worden vóór elke verwerking ingekort en alleen anoniem verwerkt. Er is geen opslag of verwerking van de onverkorte IP-adressen.

Een apparaat-ID: de bereikmeting maakt voor de herkenning van apparaten gebruik van unieke ID's van het toestel of een signatuur die is gemaakt van diverse automatisch verzonden informatie van uw toestel. Een meting van deze gegevens en een toewijziging aan de betreffende identifier is ook mogelijk als u andere applicaties gebruikt, die ook de meetmethode ("SZMnG") van INFOnline GmbH gebruiken. De volgende unieke apparaat-ID's kunnen als hash worden verzonden naar INFOnline GmbH:

Advertising-Identifier

Installatie-ID

Android-ID

Vendor-ID

III. Gebruik van gegevens

Een zogenaamde geo-localisatie, dat wil zeggen de toewijzing van een websiteaanroep naar de plaats van de oproep, vindt uitsluitend plaats op basis van het geanonimiseerde IP-adres en alleen tot het geografische niveau van de federale staten / regio's. In geen geval kan een conclusie worden getrokken over de specifieke woonplaats van een gebruiker op basis van de geografische informatie die op deze manier is verkregen.

Een zogenaamde geo-localisatie, dat wil zeggen de toewijzing van een websiteaanroep naar de plaats van de oproep, vindt uitsluitend plaats op basis van het geanonimiseerde IP-adres en alleen tot het geografische niveau van de federale staten / regio's. In geen geval kan een conclusie worden getrokken over de specifieke woonplaats van een gebruiker van de geografische informatie die op deze manier is verkregen.

De gebruiksgegevens van een technische client (bijvoorbeeld een browser op een apparaat) worden samengevoegd in verschillende applicaties en opgeslagen in een database. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische beoordeling van leeftijd en geslacht en doorgegeven aan de serviceproviders van AGOF voor verdere bereikverwerking. In de AGOF-studie wordt op basis van een willekeurige steekproef maatschappelijke kenmerkentechnisch ingeschat, die in de volgende categorieën vallen: leeftijd, geslacht, nationaliteit, beroep, burgerlijke staat, algemene gegevens van huishoudens, gezinsinkomen, woonplaats, internetgebruik, online Belangen, plaats van gebruik, gebruikerstype.

IV Opslagduur van de gegevens

Om computersystemen opnieuw te identificeren, gebruikt de bereikmeting of een cookie met de identifier "ioam.de", een "Local Storage Object" of een anonieme handtekening, die wordt gegenereerd op basis van verschillende soorten automatisch verzonden informatie van uw browser. De geldigheid van de cookies is beperkt tot maximaal één jaar.

V. Openbaarmaking van de gegevens

Om gedeeld gebruik (gebruik van diensten op verschillende apparaten) te meten, kan de login-ID, indien beschikbaar, worden verzonden naar INFOnline als geanonimiseerde controlesom.

Kantar Deutschland GmbH (https://www.tns-infratest.com/)

Ankordata GmbH & Co. KG (http://www.ankordata.de/homepage/)

Interrogare GmbH (https://www.interrogare.de/)

VI. Recht op contradictie

Als u niet wilt deelnemen aan dit meetproces, kunt u bezwaar maken onderaan de verklaring voor gegevensbescherming door de functie "INFOnline" uit te schakelen. Voor pro-gebruikers is INFOnline standaard uitgeschakeld .

VII Meer informatie

Ga naar voor meer informatie over gegevensbescherming bij meetprocedures INFOnline GmbH, de exploitant van de meetprocedure of de websites voor gegevensbescherming van AGOF and IVW.

c) Verzameling, verwerking en gebruik van gegevens met Google Analytics

Om het gedrag van gebruikers te analyseren, gebruikt deze app Google Analytics, de analysediensten van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

De informatie over het gebruik (type en versie van uw apparaat, het besturingssysteem, de bezochte site, datum en tijd van uw bezoek, de schermresolutie en het gebruikte IP-adres) wordt verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten (VS) en daar opgeslagen. We willen erop wijzen dat we het IP-adres anoniem maken voor de verzending. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt een volledig IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In onze naam gebruikt Google de verzonden informatie om uw gebruik van onze app te beoordelen, om rapporten over de activiteiten samen te stellen en om verdere services te verlenen in verband met het gebruik. Google kan ook informatie aan derden verstrekken, indien wettelijk vereist of als derden de informatie namens Google verwerken. In geen geval zal Google uw IP-adres koppelen aan andere Google-gegevens.

Bovendien gebruiken we de advertentiefuncties van Google Analytics. Door middel van deze functies is het mogelijk om anoniem uw sociaaldemografische gegevens te verzamelen en te verwerken met behulp van de apparaatspecifieke advertentie-ID.

Door onze app te gebruiken, gaat u akkoord met de verwerking van de gegevens die Google over u verzamelt en de manier van verwerken die hierboven is beschreven. Om te voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt en verwerkt in deze app, kunt u zich afmelden voor dit privacybeleid door de optie "Anonieme gebruiksgegevens verzenden" uit te schakelen.

d) Verzameling, verwerking en gebruik van gegevens met Firebase Analytics

Om het gedrag van gebruikers te analyseren en Firebase Cloud-Messaging-Services te integreren, gebruikt onze app de services van Firebase Analytics.

De Firebase-SDK (Software Development Kit) verzamelt informatie over de app-versie, het type apparaat, de versie van het besturingssysteem, het tijdstip van installatie van de app en de leeftijd, het geslacht en de groepen van de gebruiker van belang. Bovendien verzamelt Firebase SDK door middel van verdere activiteiten informatie tijdens het gebruik van de app. De gebeurtenisgestuurde gegevensverzameling van Firebase-SDK's wordt geactiveerd door activiteiten zoals de installatie en het starten van de app, updates, herinstallatie, update van het besturingssysteem, verwijdering van app-gegevens, app-crashes en in-app aankopen, evenals als de ontvangst, het uithalen en het openen van push-berichten en het openen en bijwerken van de app door middel van een dynamische link. Voor elk van deze evenementen wordt het aantal bezoeken, het aantal gebruikers dat de gebeurtenis activeert en, indien beschikbaar, de waarde van de gebeurtenissen verzameld. Om de apparaten te identificeren, gebruikt Firebase-SDK de apparaatspecifieke advertentie-ID.

Door onze app te gebruiken, gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens verzameld door Firebase en de verzameling van gegevens voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. Als u het verzamelen en gebruiken van gegevens door Firebase Analytics in deze app wilt verbieden, moet u de optie "Verzend anonieme gebruiksgegevens" onderaan deze verklaring voor gegevensbescherming uitschakelen.

e) Verzameling, verwerking en gebruik van gegevens bij gebruik van de Facebook SDK

In deze app integreren we zogenaamde Facebook-SDK's. Deze software maakt een follow-up mogelijk van het type advertentiecampagne op Facebook dat gebruikers ertoe aanzet om onze app te downloaden. Daartoe verzenden we naar Facebook de apparaatspecifieke advertentie-ID, de app-versie en de informatie dat de app is gestart of geannuleerd.

U kunt bezwaar maken tegen de overdracht van de genoemde gegevens naar Facebook in deze app door de optie "Verzend anonieme gebruiksgegevens" uit te schakelen.

f) Verzameling, verwerking en gebruik van gegevens met Fabric-SDKs

Onze applicatie maakt gebruik van de service van Fabric om de versiedistributie en crashanalyse te analyseren. Daarmee willen wij u helpen het maximale uit onze applicaties te halen. In deze context verzamelt de SDK's Answers en Crashlytics-fabric informatie over de app-versie, het apparaatmodel, de versie van het besturingssysteem en de apparaatstatus.

Door acties zoals het installeren en starten van de app, app-updates, deïnstallatie, het bijwerken van het besturingssysteem, het verwijderen van app-gegevens, app-crashes en in-app-aankopen, evenals het ophalen, wissen en openen van pushmeldingen, wordt de gegevensverzameling van de Fabric SDK gestart.

Voor elk van deze gebeurtenissen wordt het aantal weergaven, het aantal gebruikers dat deze gebeurtenis activeert en, indien aanwezig, de waarde van de gebeurtenissen vastgelegd. Om apparaten te identificeren, gebruikt de Fabric SDK de apparaatspecifieke ID.

Door onze app te gebruiken, gaat u akkoord met de verwerking van gegevens over u door Fabric en de manier waarop deze gegevens verzamelt worden voor het hierboven beschreven doel. Om het verzamelen en verwerken van gegevens door Fabric in deze app te voorkomen, kunt u zich afmelden voor dit privacybeleid door de optie "Anonieme gebruiksgegevens verzenden" uit te schakelen.

Raadpleeg de privacyverklaring voor meer informatie over de bescherming van gegevens: Crashlytics und Answers.

g) Verzameling, verwerking en gebruik van gegevens bij gebruik van AppsFlyer

Onze applicatie maakt gebruik van de service van AppsFlyer, een analyseservice van AppsFlyer Inc. (111 New Montgomery Street, San Francisco, CA 94105, VS). Om de inhoud en bruikbaarheid van onze apps en onze advertenties te verbeteren, en ook om de gebruikerservaring voor u te optimaliseren, verzamelen we hiervoor sessie-, interactie- en marketinginformatie. Deze gegevens worden altijd anoniem verzameld en alleen op geanonimiseerde basis geëvalueerd. Afhankelijk van de campagne worden de gegevens ook anoniem gedeeld met gelieerde advertentienetwerken. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om het succes van marketingcampagnes te meten en deze te verbeteren. Ga naar de volgende link voor meer informatie over hoe AppsFlyer de gegevens gebruikt en verzamelt: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/. AppsFlyer is gecertificeerd volgens de EU-US Privacy Shield-overeenkomst en garandeert daarmee dat wordt voldaan aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming De wettelijke basis voor gebruik is artikel 6, lid 1, lit. f) GDPR.

Door onze app te gebruiken, stemt u in met de verwerking van de persoonlijke gegevens door AppsFlyer en de manier waarop u de gegevens verzamelt worden voor het hierboven beschreven doel. Om het verzamelen en verwerken van gegevens door Appsflyer in deze app te voorkomen, kunt u zich afmelden voor dit privacybeleid door de optie "Anonieme gebruiksgegevens verzenden" uit te schakelen.

h) Verzameling, verwerking en gebruik van gegevens bij het gebruik van mPulse

Websites die in deze app zijn ingebed gebruiken ook het analysetool mPulse van Akamai Technologies, Inc., 150 Broadway, Cambridge, Massachusetts 02142, VS. De Duitse vestiging, Akamai Technologies GmbH, is gevestigd aan de Parkring 20-22, 85748 Garching. U kunt informatie over de andere locaties van het bedrijf in Duitsland vinden op: https://www.akamai.com/de/de/locations.jsp. Met behulp van mPulse worden geanonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt. De evaluatie van deze gebruikersprofielen dient voornamelijk om ons aanbod op maat te maken en te verbeteren. Er worden geen cookies gebruikt. MPulse verzamelt met name de volgende gegevens:

Browser informatie

Informatie over het besturingssysteem van de gebruiker

IP-adres (dit is echter geanonimiseerd)

Geografische locatie (land van waaruit de website wordt bezocht)

Meer informatie over gegevensbescherming bij mPulse is te vinden op: https://www.akamai.com/de/de/privacy-policies/ De wettelijke basis voor de bijbehorende gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lit. f) GDPR (belangenafwing, op basis van ons legitieme belang om inhoud, functionaliteit en aantrekkelijkheid van de app en de embedded websites voortdurend te verbeteren op basis van de analyse van uw gebruiksgedrag).

4. Rechten van de betrokkene

De betreffende persoon heeft de volgende rechten:

Recht op informatie (Art. 15 AVG)

Recht op wijziging (Art. 16 AVG)

Recht op contradictie (Art. 21 AVG)

Recht op verwijdering (Art. 17 AVG)

Recht op beperking van verwerking (Art. 18f. AVG)

Recht op gegevensportabiliteit (Art. 20 AVG)

Voor vragen van deze aard kunt u contact opnemen met datenschutz@wetteronline.de. Houd er rekening mee dat we ervoor moeten zorgen dat het daadwerkelijk de betrokken persoon is.

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt contact opnemen met de instantie voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor uw woonplaats of de gegevensbeschermingsautoriteit die voor ons verantwoordelijk is (Commissaris voor gegevensbescherming en informatievrijheid Noord-Rijnland-Westfalen, postbus 20 04 44, D-40102 Düsseldorf, Duitsland).

5. Regelmatige update van dit privacybeleid

De wettelijke kadervoorwaarden voor ons als dienstverlener zijn uiteraard onderhevig aan veranderingen en aanpassingen. Voor deze wijzigingen en aanpassingen moet deze Privacykennisgeving van tijd tot tijd mogelijk bijgewerkt worden. We informeren u daarom over eventuele wijzigingen.

6. Contact

Als u contact met ons wilt opnemen kunt u ons bereiken via ons contactformulier of onder:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH

Karl-Legien-Straße 194a

D-53117 Bonn

Duitsland

E-Mail: datenschutz@wetteronline.de

Telefoon: +49 228 55937-989

Telefax: +49 228 55937-979